KONCEPCJA PROJEKTU

WIRTUALNE MUZEUM „DZIEDZICTWO ŻYDÓW ŁÓDZKICH”- KONCEPCJA PROJEKTU
 

WPROWADZENIE

Podstawową ideą projektu jest stworzenie wirtualnego Muzeum „Dziedzictwo Żydów Łódzkich” poświęconego pamięci Żydów łódzkich. Jego celem jest przeniesienie i zachowanie w cyfrowej rzeczywistości zdjęć, materiałów tekstowych i multimedialnych i innych artefaktów podlegających cyfryzacji, związanych ze społecznością żydowską Łodzi na przestrzeni historii miasta. Jego elementem będzie również gromadzenie dokumentów potrzebnych do prac związanych z wpisem łódzkiego cmentarza żydowskiego na Światową listę Dziedzictwa UNESCO oraz promowania działań z nim związanych.

ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW

Pierwotnym źródłem będą zgromadzone w Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense dokumenty oraz zdjęcia będące materiałem źródłowym do wystaw („200 lat Żydów łódzkich”, „Łódzcy malarze i rzeźbiarze żydowscy XIX i XX wieku”, „Getto Terra Incognito sztuka walcząca Arie Ben Menachem i Mendla Grosmana”, „Wczoraj i dziś”, „Rody fabrykanckie”, „Dwie twarze Artura Szyka” organizowanych przez fundację oraz publikacji „Żydzi wiedeńscy w łódzkim getcie”, „Dzieci łódzkiego getta (Litzmannstadt Getto/Childern of the Lodz Getto (Litzmannstadt Getto) oraz materiały źródłowe do słownika biograficznego Żydów łódzkich. Jako dodatkowe źródło posłużą też dokumenty osób prywatnych pochodzących z Łodzi oraz materiały dostępne w Archiwum Państwowym w Łodzi, Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie oraz innych instytucji z którymi współpracuje Fundacja.

ZAKRES I PLAN PROJEKTU W PIERWSZYCH 3 LATACH KREACJI

Stworzenie wirtualnego Muzeum „Dziedzictwo Żydów Łódzkich” zaplanowano na lata 2013-2018, zakładając następujący plan realizacji:

  • Projekt koncepcji i Struktury Muzeum „Dziedzictwo Żydów Łódzkich”                                                                                       
   • Projekt wizualny Muzeum                                                                                          
   • Realizacja strony powitalnej – zapowiedzi Muzeum „Dziedzictwo Żydów Łódzkich” (w tym rejestracja domeny, zakupienie hostingu dla Muzeum „Dziedzictwo Żydów Łódzkich” i inne czynności techniczne)                                                 
  • Przygotowanie części pierwotnego materiału tekstowego i fotograficznego wraz z opracowaniem struktury portalu oraz projektami graficznymi podstron.
  • Stworzenie funkcjonującej, publicznej strony Muzeum „Dziedzictwo Żydów Łódzkich” realizującej projekt wizualny i strukturalny Muzeum wraz wdrożeniem systemu CMS do zarządzania treścią i materiałami multimedialnymi.
  • Wypełnienie treścią wirtualnego Muzeum oraz tłumaczenia jej na język angielski
  • Projekt koncepcji i Struktury Muzeum „Dziedzictwo Żydów Łódzkich”
   • Projekt wizualny Muzeum
   • Realizacja strony powitalnej – zapowiedzi Muzeum „Dziedzictwo Żydów Łódzkich” (w tym rejestracja domeny, zakupienie hostingu dla Muzeum „Dziedzictwo Żydów Łódzkich” i inne czynności techniczne)                                                 
  • opracowanie koncepcji wirtualnej mapy żydowskiej Łodzi w wariancie w oparciu o mechanizm Google Street View (lub inny zbliżony pozwalający w sposób jak najbardziej realistyczny odtworzyć układ ulic i budynków
  • rozpoczęcie wprowadzania materiałów fotograficznych oraz tagowania obiektów na mapie 3D
  • kontynuacja wprowadzania materiałów fotograficznych oraz opisów budynków
  • translacja tagów na język angielski
  • początek w prowadzania materiałów mulitmedialnych
  • integracja mapy z portalami społecznościowymi
  • Projekt koncepcji i Struktury Muzeum „Dziedzictwo Żydów Łódzkich”
   • kontynuacja tagowania i wprowadzania materiałów multimedialnych wraz z translacją na język angielski
   • przygotowanie koncepcji wycieczek wirtualnych po Łodzi żydowskiej, opracowanie planów wycieczek